სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რცხილათის საჯარო სკოლის მოკლე ისტორია  
           
         
    
   
   
       
       
       
     
     
       
     
     
     
     
     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      .