ტექნიკური პერსონალი 
  • ზვიადი მარუაშვილი
დარაჯი
  • ელდარი ჩაფიძე
დარაჯი
  • მარინა გამეზარდაშვილი
დამლაგებელი